MOĆNA JUTARNJA MOLITVA ZA BLAGOSLOV DECE: Izogvarajte je svaki dan, veruje se da će ih čuvati od ZLA i STRADANJA

Jutarnja molitva za decu bi trebalo da izgovara svaki roditelj, jer se veruje da im omogućava blagostanje i zaštitu od stradanja.

Molitva za blagoslov dece je jedna od jutarnjih molitvi koju svaki roditelj treba da uvrsti u svoje molitveno pravilo. Ova molitva se, takođe, može čitati i u toku dana.

Da bi Gospod sačuvao decu od iskušenja i stradanja, roditelji svakodnevno neka čitaju sledeću molitvu koja glasi:

“Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Prečiste Tvoje Matere usliši mene, nedostojnog slugu Tvoga (ime). Gospode, u milostivoj vlasti Tvojoj pomiluj čeda moja (imena) i spasi ih radi slave imena Tvoga.

Gospode, oprosti im sva sagrešenja voljna i nevoljna, koja su ona učinila pred Tobom. Gospode, uputi ih na pravi put ZAPOVESTI Tvojih i razum njihov prosveti svetlošću Tvojom, za spasenje duša i isceljenje tela.

Gospode, blagoslovi ih na svakom mestu vladavine Tvoje, sačuvaj ih silom Časnog i Životvornog Krsta Tvoga, pod pokrovom Tvojim svetim, od metka koji leti, od strele, mača, ognja, od smrtonosne rane, od vodenog potopa i naprasne smrti. Gospode, ogradi ih od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od svake bede, zla, nesreće, izdajstva i ropstva, piše www.crkvaub.rs.

Gospode, isceli ih od svake bolesti i rane, od svake muke, i olakšaj njihove duševne patnje. Gospode, daruj im blagodat Duha Tvoga Svetoga, dug život, zdravlje i čednost; da požive u svakoj pobožnosti i vrlini, u miru i slozi sa vlastima koje ih okružuju, sa bližnjima i ljudima koji su daleko. Gospode, umnoži i osnaži njihove umne sposobnosti i telesnu snagu, zdrave i sretne ih vrati u roditeljski dom.

Sveblagi Gospode, daruj meni, nedostojnom i grešnom slugi Tvome (ime) roditeljski blagoslov za decu moju (imena) u nastupajuće vreme jutra (ili: dana, večeri, noći), jer Carstvo je Tvoje večno, svesilno i svemoćno. ”

Amin.